19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග තීන්දුයි

පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

249
U19 Division 1 Schools Cricket

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටය පසුගිය දා අවසන් වුනා. ඒ අනුව පාසල් කණ්ඩායම් 8 බැගින් Tier A සහ Tier B කාණ්ඩවලින් කණ්ඩායම් 16ක් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරගාවලියේ මූලික වටය සුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටය පසුගිය දා අවසන් වුනා. ඒ අනුව පාසල් කණ්ඩායම් 8 බැගින් Tier A සහ Tier B කාණ්ඩවලින් කණ්ඩායම් 16ක් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරගාවලියේ මූලික වටය සුදු…