19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග තීන්දුයි

පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

195
U19 Division 1 Schools Cricket

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටය පසුගිය දා අවසන් වුනා. ඒ අනුව පාසල් කණ්ඩායම් 8 බැගින් Tier A සහ Tier B කාණ්ඩවලින් කණ්ඩායම් 16ක් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරගාවලියේ මූලික වටය සුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටය පසුගිය දා අවසන් වුනා. ඒ අනුව පාසල් කණ්ඩායම් 8 බැගින් Tier A සහ Tier B කාණ්ඩවලින් කණ්ඩායම් 16ක් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරගාවලියේ මූලික වටය සුදු…