අයර්ලන්ත – පාකිස්තාන T20 තරගය කල්යයි

172

තරගාවලියේ දින සහ ක්‍රීඩාංගණ සැලසුම් කිරීමේ දී ඇති වූ ගැටලු නිසාවෙන් ජුනි  පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පාකිස්තාන කණ්ඩායම සහ අයර්ලන්ත කණ්ඩායම අතර තරග දෙකකින් සමන්විත විස්සයි විස්ස තරගාවලිය කල් දැමීමට තීරණය කර ඇත. මෙම තරගාවලිය 2020 වසරේ දී පැවැත්වීමට මීට පෙර සැලසුම් කර තිබූ නමුත් කොරෝනා වසංගත තත්වයේ ව්‍යාප්තිය නිසාවෙන් කල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරගාවලියේ දින සහ ක්‍රීඩාංගණ සැලසුම් කිරීමේ දී ඇති වූ ගැටලු නිසාවෙන් ජුනි  පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පාකිස්තාන කණ්ඩායම සහ අයර්ලන්ත කණ්ඩායම අතර තරග දෙකකින් සමන්විත විස්සයි විස්ස තරගාවලිය කල් දැමීමට තීරණය කර ඇත. මෙම තරගාවලිය 2020 වසරේ දී පැවැත්වීමට මීට පෙර සැලසුම් කර තිබූ නමුත් කොරෝනා වසංගත තත්වයේ ව්‍යාප්තිය නිසාවෙන් කල්…