බෙන් ස්ටෝක්ස්ට IPL අත්හරින්න වෙයි

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

142
 

Punjab Kings සහ Rajasthan Royals අතර පසුගිය 12 වැනිදා පැවති ඔවුන්ගේ පළමු තරගයේ දී Chris Gayle දවා ගැනීම වෙනුවෙන් Ben Stokes සුපිරි උඩපන්දුවක් රැකගත් අතර එම අවස්ථාවේ දී Stokesගේ වම් අතෙහි ඇඟිල්ලක් ආබාධයකට ලක්වුනා.  එම ආබාධය නිසාවෙන් Rajasthan Royals කණ්ඩායමේ මේ සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයා හට 2021 ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Punjab Kings සහ Rajasthan Royals අතර පසුගිය 12 වැනිදා පැවති ඔවුන්ගේ පළමු තරගයේ දී Chris Gayle දවා ගැනීම වෙනුවෙන් Ben Stokes සුපිරි උඩපන්දුවක් රැකගත් අතර එම අවස්ථාවේ දී Stokesගේ වම් අතෙහි ඇඟිල්ලක් ආබාධයකට ලක්වුනා.  එම ආබාධය නිසාවෙන් Rajasthan Royals කණ්ඩායමේ මේ සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයා හට 2021 ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග්…