හිටපු සිම්බාබ්වේ නායකයාට වසර අටක තහනමක්

185
 

දූෂණ විරෝධී නීති පහක් යටතේ වැරදිකරු බව පිළිගත් හිටපු සිම්බාබ්වේ සුපිරි ක්‍රීඩක Heath Streak හට වසර අටක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ සියලූම ක්‍රියාකාරකම් හී තහනමක් පැනවීමට ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ මර්දන ඒකකය විසින් තීරණය කර ඇත. 2016 සිට 2018 දක්වා වසර දෙකක කාලය තුළ Heath Streak සිම්බාබ්වේ පළමු පෙළ පිටියේ පුහුණුකරුවෙකු ලෙස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දූෂණ විරෝධී නීති පහක් යටතේ වැරදිකරු බව පිළිගත් හිටපු සිම්බාබ්වේ සුපිරි ක්‍රීඩක Heath Streak හට වසර අටක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ සියලූම ක්‍රියාකාරකම් හී තහනමක් පැනවීමට ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ මර්දන ඒකකය විසින් තීරණය කර ඇත. 2016 සිට 2018 දක්වා වසර දෙකක කාලය තුළ Heath Streak සිම්බාබ්වේ පළමු පෙළ පිටියේ පුහුණුකරුවෙකු ලෙස…