පාපන්දු ලොව ජයගැනීමට සිය ජීවිතය සමඟ සටන් වදින නෙදර්ලන්ත පාපන්දු තරුව

මුළු පාපන්දු ලෝකයේම අවධානය දිනාගත් නැගී එන පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙකුගේ සිට ජීවිතය සමඟ සටන් වදින කෝමා තත්වයකට පත්වීම දක්වා Abdelhak Nouriගේ ඉරණම සැබවින්ම කණගාටුදායක එකකි.  ඒ...

கொரோனாவுக்கு பிந்திய ஐரோப்பிய கால்பந்து

உலகெங்கும் கிட்டத்தட்ட அனைத்து விளையாட்டுகளும் தடைப்பட்டுள்ளன. மைதானங்களில் இப்போது ஈ, காக்காயும் இல்லை. வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள், நிர்வாகிகள், ரசிகர்கள் எல்லோருமே வீடுகளில் முடங்கிக் கிடக்கிறார்கள்.  கொரோனா வைரஸ் கொண்டுவந்திருக்கும் சமூக விலகல் (Social Distancing)...

Most Read

Columns

  • Rex Clementine
    Behind the bowler's arm
  • Legends
  • Boa Athu
    Boa straight-up
  • Let's Talk Numbers
  • Free Hit
"

Behind the bowler's arm

Rex Clementine
274 POSTS0 COMMENTS

Jayan Jabbers

Jayan Goonetilleke
51 POSTS0 COMMENTS

From The Sidelines

Paul Michael Toia
50 POSTS0 COMMENTS

Around the Wickets

Roshan Abeysinghe
152 POSTS0 COMMENTS