77දීත් ඇඟිලි ඔසවන ක්‍රිකට් විනිසුරු “D. N.“

ක්‍රිකට් විනිසුරු දිවියේ සහ මලල ක්‍රීඩා දිවියේ සොඳුරු මතකයන් සමඟින් වෙළී සිටින දොන් නන්දසේන පතිරණ හෙවත් ඩී. එන්. පතිරණ මේ වන විට තම ජීවන...

‘If you’re willing to work hard, you can succeed’ – Henrik...

Henrik Stenson, Swedish Golfing Champion, speaking at the HSBC Premier Lifestyle Webinar Series to host Andrew Cotter, renowned BBC Sports Commentator, spoke of his...
video

Video – போட்டி முடிந்ததும் கோல் அடித்து வென்ற Manchester United | FOOTBALL...

இந்தவார கால்பந்து உலகம் பகுதியில், இறுதி விசிலுக்கு பிறகு கோலடித்து வெற்றி பெற்ற மன்செஸ்டர் யுனைடட், 2003 க்கு பிறகு படுதோல்வி அடைந்துள்ள மன்செஸ்டர் சிட்டி, தொடர்ந்து 17 லாலிகா தொடர்களில் கோலடித்துள்ள...
video

Video – Best chases in T20 Cricket – Let’s Talk Numbers

Going past 200+ runs in a T20 match is one of the most difficult tasks in T20 cricket. Chasing such a target successfully in...

77දීත් ඇඟිලි ඔසවන ක්‍රිකට් විනිසුරු “D. N.“

ක්‍රිකට් විනිසුරු දිවියේ සහ මලල ක්‍රීඩා දිවියේ සොඳුරු මතකයන් සමඟින් වෙළී සිටින දොන් නන්දසේන පතිරණ හෙවත් ඩී. එන්. පතිරණ මේ වන විට තම ජීවන...

முதலில் ZERO ஆகி கடைசியில் HERO ஆன ராகுல் திவாட்டியா

கிரிக்கெட் உலகின் மிகப் பெரிய விளையாட்டு திருவிழாவான இந்தியன் ப்ரீமியர் லீக் (ஐ.பி.எல்) போட்டிகள் கடந்த 19ஆம் திகதி ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் ஆரம்பமாகியது. கொவிட் - 19 வைரஸுக்குப் பிறகு நடைபெறுகின்ற...

Most Read

Albums

Photos: Naththandiya United Vs Pothupitiya Lucky Six | Men’s Final |...

ThePapare.com |  Hiran Werakkody  | 27/09/2020 Editing and re-using images without permission of ThePapare.com will be considered an intended copyright infringement. Photos are available for...

Photos: Mahauswewa Rathanapala Vs Radawana Golden Birds | Women’s Final |...

 ThePapare.com | Hiran Werakkody | 27/09/2020 Editing and re-using images without permission of ThePapare.com will be considered an intended copyright infringement. Photos are available...

Columns