විචාරකයන්ටත් අමතක වූ ඔලිම්පික් වාර්තාවේ හිමිකාරිය

ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙලක දී මීටර් 100 ඉසව්ව නොකඩවා දෙවතාවක් ජයග්‍රහණය කළ, එසේත් නැතිනම් දෙවතාවත් සිය කිරුළ රැකගැනීමට සමත් වූ පළමුවැන්නා කවුදැයි විමසුවොත් බොහෝ දෙනාගේ...

IPL இல் அதிக விலைக்கு எடுக்கப்பட்டு சொதப்பிய வீரர்கள்

நடப்பு இந்தியன் ப்ரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) தொடர் கிட்டத்தட்ட இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதுவரை நடைபெற்ற 48 லீக் போட்டிகளில், ஒரே போட்டியில் இரண்டு சுப்பர் ஓவர்கள் போன்ற பல ஆச்சரியமூட்டும் நிகழ்வுகள்...
Tamil Speking playersvideo

Video – LPL தொடரில் விளையாடவுள்ள தமிழ் பேசும் வீரர்கள் யார்?|முழுமையான பார்வை..!

இலங்கை கிரிக்கெட் சபையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள லங்கா ப்ரீமியர் லீக் T20i தொடர் நவம்பர் மாதம் ஆரம்பமாகவுள்ளது. இந்த நிலையில், குறித்த தொடரில் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த 3 பேரும், கண்டியைச் சேர்ந்த ஒரு...
Cricket Kalamvideo

Video – முன்னணி வீரர்களின் வெளியேறல் LPL ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமா?

இலங்கை அணியின் தென்னாபிரிக்க சுற்றுப்பயணம், LPL தொடரிலிருந்து வெளியேறிய முன்னணி வீரர்கள் மற்றும் வடக்கிலிருந்து LPL தொடருக்கு தெரிவாகியுள்ள வீரர்கள் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பில் விளக்கும் எமது Thepapare.com இணையத்தளத்தின் கிரிக்கெட் ஆய்வாளர்...

විචාරකයන්ටත් අමතක වූ ඔලිම්පික් වාර්තාවේ හිමිකාරිය

ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙලක දී මීටර් 100 ඉසව්ව නොකඩවා දෙවතාවක් ජයග්‍රහණය කළ, එසේත් නැතිනම් දෙවතාවත් සිය කිරුළ රැකගැනීමට සමත් වූ පළමුවැන්නා කවුදැයි විමසුවොත් බොහෝ දෙනාගේ...

IPL இல் அதிக விலைக்கு எடுக்கப்பட்டு சொதப்பிய வீரர்கள்

நடப்பு இந்தியன் ப்ரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) தொடர் கிட்டத்தட்ட இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதுவரை நடைபெற்ற 48 லீக் போட்டிகளில், ஒரே போட்டியில் இரண்டு சுப்பர் ஓவர்கள் போன்ற பல ஆச்சரியமூட்டும் நிகழ்வுகள்...

Most Read

Albums

Jaffna Stallions Launch and press meet

Photos : Jaffna Stallions Launch and press meet | LPL

ThePapare.com |  Ushanth Senthilselvan  | 25/10/2020 | Editing and re-using images without permission of ThePapare.com will be considered an intended copyright infringement. Photos are...
Southern Warriors vs Western Warriors

Photos : Southern Warriors vs Western Warriors | Army Commanders T20...

ThePapare.com |  Sithija De Silva | 06/10/2020 | Editing and re-using images without permission of ThePapare.com will be considered an intended copyright infringement. Photos...

Columns