අකාලයේ මිලින වූ කිරුළ නොපළන් “රජරට රැජිණ”

4868

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන්කරුවන්ගේ සංගමයේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකාවක් වූ පූජානි ප්‍රසාදිකා ලියනගේ මෙනවිය හදිසියේ අභාවප්‍රාප්ත වූවාය. වෘත්තීය ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන්කාරිනියක් වූ ඇය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් පිටියේ ද දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩිකාවකි. මේ ඒ ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි. අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලයෙන් අකුරු කළ පූජානි, පාසලේ දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන්කරුවන්ගේ සංගමයේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකාවක් වූ පූජානි ප්‍රසාදිකා ලියනගේ මෙනවිය හදිසියේ අභාවප්‍රාප්ත වූවාය. වෘත්තීය ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන්කාරිනියක් වූ ඇය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් පිටියේ ද දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩිකාවකි. මේ ඒ ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි. අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලයෙන් අකුරු කළ පූජානි, පාසලේ දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළා…