“මට ලකුණු ලබාගන්න ලොකු ලෝබකමක් තිබුණා” – මාවන් අතපත්තු

580

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු වන Marvan Atapattu විසින් The Cricket Monthly සමඟ එක්වෙමින් ඔහුගේ ද්විත්ව ශතකයන්, පුහුණුකරුවෙකු ලෙස ඔහු අනුගමනය කරනු ලබන දර්ශනය සහ ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය පුරාවට අනෙක් විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයින් සමඟ ඔහුගේ ඇති මතකයන් පිළිබඳව අදහස් දක්වා ඇත.  “සනත් ජයසූරිය සමඟ පිතිකරණයේ යෙදෙන එක මට ගොඩක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු වන Marvan Atapattu විසින් The Cricket Monthly සමඟ එක්වෙමින් ඔහුගේ ද්විත්ව ශතකයන්, පුහුණුකරුවෙකු ලෙස ඔහු අනුගමනය කරනු ලබන දර්ශනය සහ ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය පුරාවට අනෙක් විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයින් සමඟ ඔහුගේ ඇති මතකයන් පිළිබඳව අදහස් දක්වා ඇත.  “සනත් ජයසූරිය සමඟ පිතිකරණයේ යෙදෙන එක මට ගොඩක්…