බ්‍රැඩ්මන්ට දෙවැනි වූ වෝල්ටර්ගේ තැන ගත් ජයසූරිය

434

ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තරගාවලියක දී වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීමේ ගෞරවය ලබා සිටින්නේ සනත් ජයසූරිය ය. ඒ 1997 අගෝස්තුවේ මෙරට දී පැවති ඉන්දීය කණ්ඩායමේ සංචාරයේ දී ය. ‍ඔහු මේ වාර්තාව සතු කර ගන්නේ ලෝක වාර්තාවක් ද පිහිටුවමිනි.  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිටිය වර්ණවත් කළ ක්‍රීඩකයන් අතරින් සනත් ටෙරාන් ජයසූරිය යන නම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තරගාවලියක දී වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීමේ ගෞරවය ලබා සිටින්නේ සනත් ජයසූරිය ය. ඒ 1997 අගෝස්තුවේ මෙරට දී පැවති ඉන්දීය කණ්ඩායමේ සංචාරයේ දී ය. ‍ඔහු මේ වාර්තාව සතු කර ගන්නේ ලෝක වාර්තාවක් ද පිහිටුවමිනි.  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිටිය වර්ණවත් කළ ක්‍රීඩකයන් අතරින් සනත් ටෙරාන් ජයසූරිය යන නම…