ලෝක වාර්තා දෙකක් බිඳ වැටේ

98
 

Valencia හී පැවති විශේෂ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියකට එක් වෙමින් පිරිමි මීටර් 10,000 ඉසව්වේ සහ කාන්තා මීටර් 5,000 ඉසව්වට පිහිටුවා ඇති ලෝක වාර්තා බිඳ හෙළීමට උගන්ඩා ජාතික Joshua Cheptegei සහ ඉතියෝපියානු මලල ක්‍රීඩිකා Letesenbet Gidey ඊයේ (07) සමත් විය. Estadi del Turia හී පැවති මෙම තරගාවලියේ මීටර් 10,000 ඉසව්ව නියෝජනය කළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Valencia හී පැවති විශේෂ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියකට එක් වෙමින් පිරිමි මීටර් 10,000 ඉසව්වේ සහ කාන්තා මීටර් 5,000 ඉසව්වට පිහිටුවා ඇති ලෝක වාර්තා බිඳ හෙළීමට උගන්ඩා ජාතික Joshua Cheptegei සහ ඉතියෝපියානු මලල ක්‍රීඩිකා Letesenbet Gidey ඊයේ (07) සමත් විය. Estadi del Turia හී පැවති මෙම තරගාවලියේ මීටර් 10,000 ඉසව්ව නියෝජනය කළ…