වසරේ අවසන් මැරතන් තරගයට ලෝක ශූරයන් එංගලන්තයට

42
Image Courtesy: Thomas Lovelock

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් මෙම වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මැරතන් තරග රැසක් අවලංගු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම වසරේ පැවැත්වීමට ඇති අවසන් ප්‍රධාන  මැරතන් තරගය වන ලංඩන් මැරතන් තරගය මෙම මස 04 (ඉරිදා) දින පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙවර තරගාවලිය විශේෂ ක්‍රීඩකයන් කාණ්ඩයට පමණක් විවෘත කරමින් පැවැත්වීමට සංවිධායකයින් තීරණය කළ අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් මෙම වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මැරතන් තරග රැසක් අවලංගු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම වසරේ පැවැත්වීමට ඇති අවසන් ප්‍රධාන  මැරතන් තරගය වන ලංඩන් මැරතන් තරගය මෙම මස 04 (ඉරිදා) දින පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙවර තරගාවලිය විශේෂ ක්‍රීඩකයන් කාණ්ඩයට පමණක් විවෘත කරමින් පැවැත්වීමට සංවිධායකයින් තීරණය කළ අතර…