ජාතික යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙලට 12,000 අධික සහභාගීත්වයක්!

125

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් කල් දැමුණු 32 වැනි ජාතික යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙල ඉතිහාසයේ මුල්ම වතාවට දින පහක ක්‍රීඩා උළෙලක් ලෙස ලබන වසරේ මාර්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරන බව ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති තිෂාර ජයසිංහ පසුගිය දා ප්‍රකාශ කරන ලදි. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් තිෂාර ජයසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් කල් දැමුණු 32 වැනි ජාතික යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙල ඉතිහාසයේ මුල්ම වතාවට දින පහක ක්‍රීඩා උළෙලක් ලෙස ලබන වසරේ මාර්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරන බව ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති තිෂාර ජයසිංහ පසුගිය දා ප්‍රකාශ කරන ලදි. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් තිෂාර ජයසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර…