සවිඳු සහ කළණ සාන්ත අන්තෝනුවන් අමාරුවේ දමයි

236

මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර ඊයේ (18) නිමා වූ වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු කොටසේ දෙවැනි වටයේ තරගයේ දී ජයග්‍රාහී සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දක්ෂතා දැක්වීම සවිඳු රොද්‍රිගෝ සහ කළණ පෙරේරා සමත් වූහ. රශාන් නාලන්දා ජයග්‍රහණයේ නියමුවා වෙයි කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර ඊයේ (18) නිමා වූ වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු කොටසේ දෙවැනි වටයේ තරගයේ දී ජයග්‍රාහී සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දක්ෂතා දැක්වීම සවිඳු රොද්‍රිගෝ සහ කළණ පෙරේරා සමත් වූහ. රශාන් නාලන්දා ජයග්‍රහණයේ නියමුවා වෙයි කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය…