යොවුන් මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරග පෙබරවාරි මාසයේ දී

මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසයේ උස්බෙකිස්තානයේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති 18න් පහළ (යොවුන්) ආසියානු මලල...

2023 ජාතික ක්‍රීඩා දින දර්ශනය නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 2023 වසරේ දී සහභාගී වීමට නියමිත ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ඉසව්...

විජිතයෙන් මලල කෙළිබිමට පිදෙන සමාධිය

පසුගිය දා දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමා වූ 51 වැනි ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් කනිෂ්ඨ...

WATCH – පාසල් පිටිය කැළඹූ Ritzbury ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්

"Ritzbury ශිෂ්‍යත්වය උපයෝගී කරගෙන ක්‍රීඩා දිවියේ ඉදිරියටම යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා."

WATCH – ආසියාවේ නම රැන්දූ Ritzbury ශිෂ්‍යත්වලාභීන්

2022 ආසියානු යොවුන් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය නියෝජනය කළ Ritzbury ශිෂ්‍යත්ව ලාභී ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ThePapare.com හමුවේ...

WATCH – 70m Hurdles | Finals – John Tarbat Junior Championship 2022

දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති 51 වැනි ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ මීටර්...

WATCH – 75m Hurdles | Finals – John Tarbat Junior Championship 2022

දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති 51 වැනි ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ මීටර් 75...

WATCH – 4X100m | Finals – John Tarbat Junior Championship 2022

දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති 51 වැනි ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ මීටර්...

WATCH – 100m | Finals – John Tarbat Junior Championship 2022

දියගම ධාවන පථයේ වේගවත්ම කනිෂ්ඨ ධාවකයින් තේරූ ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ මීටර්...

WATCH – 4X400m | Finals – John Tarbat Junior Championship 2022

දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති 51 වැනි ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ මීටර් 400X4m අවසන්...

WATCH – 80m | Finals – John Tarbat Junior Championship 2022

2022 ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ මීටර් 80 අවසන් තරග. https://youtu.be/0Kikxl_wpr8

HIGHLIGHTS – කනිෂ්ඨ පිටිය උණුසුම් කළ John Tarbat තරගාවලිය | John Tarbat Junior Athletics Championship 2022

පසුගිය දෙසැම්බර් 28 වැනිදා සිට 30 වැනිදා දක්වා දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති ශ්‍රීමත්...

ජනප්‍රිය ලිපි

වීඩියෝ

- Advertisement -