යොවුන් ආසියානු කුසලානය ලබන වසරට

වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020

149
 

මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021 වසර දක්වා කල්  දැමීමට ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය තීරණය කර ඇත. ඒ තවමත් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙනි. “අනපේක්ෂිත විදිහට 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලබන වසර දක්වා කල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021 වසර දක්වා කල්  දැමීමට ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය තීරණය කර ඇත. ඒ තවමත් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙනි. “අනපේක්ෂිත විදිහට 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලබන වසර දක්වා කල්…