ජාතික ක්‍රිකට් තරු එකිනෙකා මුණගැසෙන තරගාවලියත් කල් යයි

177

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් අතර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ “ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය” ද දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන් අද (6) තීරණය කළේය. එම තරගාවලිය ඔක්තෝබර් 14 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා කොළඹ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබුණි. වර්තමානයේ රට තුළ ඇතිවී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් අතර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ “ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය” ද දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන් අද (6) තීරණය කළේය. එම තරගාවලිය ඔක්තෝබර් 14 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා කොළඹ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබුණි. වර්තමානයේ රට තුළ ඇතිවී…