ඉන්දීය ක්‍රීඩාලෝලීන්ගේ ද ඔල්වරසන් මැදින් රන් දිනූ කෙටිදුර වීරයා

562
Shehan Ambepitiya
 

ශ්‍රියන්ත දිසානායක, සුගත් තිලකරත්න සහ රොහාන් ප්‍රදීප් කුමාර වැනි මෙරට කෙටිදුර ධාවනය කලඑලි කළ දැවැන්තයන්ගේ සමුගැනීමෙන් පසු අගාධයට යමින් තිබූ කෙටිදුර ධාවනයට නව ජීවයක් එක් කරමින් ජාත්‍යන්තර කෙටිදුර ධාවනයේ දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ ඔහු නමින් ශෙහාන් අඹේපිටිය යි. 1990 ජනවාරි මස 17 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මහත් ළැදියාවක් දැක්වූ පවුලක උපත ලද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රියන්ත දිසානායක, සුගත් තිලකරත්න සහ රොහාන් ප්‍රදීප් කුමාර වැනි මෙරට කෙටිදුර ධාවනය කලඑලි කළ දැවැන්තයන්ගේ සමුගැනීමෙන් පසු අගාධයට යමින් තිබූ කෙටිදුර ධාවනයට නව ජීවයක් එක් කරමින් ජාත්‍යන්තර කෙටිදුර ධාවනයේ දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ ඔහු නමින් ශෙහාන් අඹේපිටිය යි. 1990 ජනවාරි මස 17 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මහත් ළැදියාවක් දැක්වූ පවුලක උපත ලද…