ඇමරිකානු රන් පදක්කම් සිහිනය සැබෑ කළ ධෛර්යවන්තිය

44

පුරාණ ඔලිම්පික් අවසන් වී නූතන ඔලිම්පික් උළෙල ආරම්භ වූ පසුව සෑම ඔලිම්පික් උළෙලක දී ම ඉහළ දස්කම් දක්වමින් පෙරමුණ ගන්නට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමත් වූ අතර ඔවුන්ට රුසියාව, චීනය වැනි ප්‍රබල රටවලින් හොඳ අභියෝගයක් එල්ල වූවත් එම රටවල් සියල්ල අභිබවා බොහෝ විට සිය ආධිපත්‍ය රැක ගැනීමට ඔවුන් සමත් විය. සෑම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පුරාණ ඔලිම්පික් අවසන් වී නූතන ඔලිම්පික් උළෙල ආරම්භ වූ පසුව සෑම ඔලිම්පික් උළෙලක දී ම ඉහළ දස්කම් දක්වමින් පෙරමුණ ගන්නට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමත් වූ අතර ඔවුන්ට රුසියාව, චීනය වැනි ප්‍රබල රටවලින් හොඳ අභියෝගයක් එල්ල වූවත් එම රටවල් සියල්ල අභිබවා බොහෝ විට සිය ආධිපත්‍ය රැක ගැනීමට ඔවුන් සමත් විය. සෑම…