ගෙවී ගිය දිනය (සැප්තැම්බර් 9) ලක්වාසි සියලු දෙනාට මෙන්ම ලෝකය පුරා වාසය කරන සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉතාමත් සතුටුදායක දිනයක් වූයේ, ශ්‍රී ලංකික යොවුන් කෙටිදුර ධාවන ශූර යුපුන් ප්‍රියදර්ශන අබේකෝන් දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම මිනිසාගේ වාර්තාවට හිමිකම් කීමට සමත් වීම නිසාවෙනි. ඉතාලියේ වාසය කරමින් සිය පුහුණුවීම් කටයුතුවල නියැලෙන යුපුන් ජර්මනියේ පැවති මලල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ගෙවී ගිය දිනය (සැප්තැම්බර් 9) ලක්වාසි සියලු දෙනාට මෙන්ම ලෝකය පුරා වාසය කරන සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉතාමත් සතුටුදායක දිනයක් වූයේ, ශ්‍රී ලංකික යොවුන් කෙටිදුර ධාවන ශූර යුපුන් ප්‍රියදර්ශන අබේකෝන් දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම මිනිසාගේ වාර්තාවට හිමිකම් කීමට සමත් වීම නිසාවෙනි. ඉතාලියේ වාසය කරමින් සිය පුහුණුවීම් කටයුතුවල නියැලෙන යුපුන් ජර්මනියේ පැවති මලල…