විචාරකයන්ටත් අමතක වූ ඔලිම්පික් වාර්තාවේ හිමිකාරිය

84

ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙලක දී මීටර් 100 ඉසව්ව නොකඩවා දෙවතාවක් ජයග්‍රහණය කළ, එසේත් නැතිනම් දෙවතාවත් සිය කිරුළ රැකගැනීමට සමත් වූ පළමුවැන්නා කවුදැයි විමසුවොත් බොහෝ දෙනාගේ පිළිතුර Carl Lewis හෝ Usain Bolt යන දෙදෙනාගෙන් අයෙකු විය යුතුයි. එසේත් නැතිනම් පළමු ක්‍රීඩිකාව කවුරුන් දැයි විමසා සිටියොත් එහි දී ද පිළිතුර Gail Devers හෝ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙලක දී මීටර් 100 ඉසව්ව නොකඩවා දෙවතාවක් ජයග්‍රහණය කළ, එසේත් නැතිනම් දෙවතාවත් සිය කිරුළ රැකගැනීමට සමත් වූ පළමුවැන්නා කවුදැයි විමසුවොත් බොහෝ දෙනාගේ පිළිතුර Carl Lewis හෝ Usain Bolt යන දෙදෙනාගෙන් අයෙකු විය යුතුයි. එසේත් නැතිනම් පළමු ක්‍රීඩිකාව කවුරුන් දැයි විමසා සිටියොත් එහි දී ද පිළිතුර Gail Devers හෝ…