“ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු කඩාවැටීමට ප්‍රධානම හේතුව FFSL” – රූමි

429
 

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු ක්‍රීඩාව තුළ උදාවී ඇති අඳුරු තත්වයට අදාළව මොහොමඩ් රූමි හසන් විසින් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු පරිපාලකයින් සහ මෙරට පාපන්දු ආකෘතිය විවේචනය කර ඇත.  UTV නාලිකාවේ අබ්දුර් රහ්මාන් විසින් සිදු කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම නියෝජනය කළ හිටපු ක්‍රීඩකයෙකු සහ Colombo FC කණ්ඩායමේ වත්මන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු ක්‍රීඩාව තුළ උදාවී ඇති අඳුරු තත්වයට අදාළව මොහොමඩ් රූමි හසන් විසින් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු පරිපාලකයින් සහ මෙරට පාපන්දු ආකෘතිය විවේචනය කර ඇත.  UTV නාලිකාවේ අබ්දුර් රහ්මාන් විසින් සිදු කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම නියෝජනය කළ හිටපු ක්‍රීඩකයෙකු සහ Colombo FC කණ්ඩායමේ වත්මන්…