ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු පුහුණුවීම් නැවත ආරම්භයට සියල්ල සූදානමින්

302

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකරු Amir Alagic විසින් ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් නැවතත් ආරම්භ කිරීම සඳහා ක්‍රීඩකයින් 18 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංචිතයක් නම් කර ඇත. ලොව පුරා පැතිර ගිය ‘Coronavirus’ වසංගත තත්වය හේතුවෙන් මාස 3ක කාලයක් පුරාවට පුහුණුවීම් කටයුතු පැවැත්වීමේ හැකියාවක් නොවූ අතර ඒ අනුව මෙම මස එළඹෙන 22 වැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකරු Amir Alagic විසින් ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් නැවතත් ආරම්භ කිරීම සඳහා ක්‍රීඩකයින් 18 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංචිතයක් නම් කර ඇත. ලොව පුරා පැතිර ගිය ‘Coronavirus’ වසංගත තත්වය හේතුවෙන් මාස 3ක කාලයක් පුරාවට පුහුණුවීම් කටයුතු පැවැත්වීමේ හැකියාවක් නොවූ අතර ඒ අනුව මෙම මස එළඹෙන 22 වැනි…