දිනේෂ්ට ආබාධයක්; උපනායකයා පුහුණුවීම් වලට

251

COVID-19 වසංගත තත්වයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් ආරම්භ කර දෙවන සතියේ දී ගෝල රකින ක්‍රීඩක මහේන්ද්‍රන් දිනේෂ් ආබාධයකට ලක්වීම හේතුවෙන් ඔහු වෙනුවට ඒ සඳහා සුජාන් පෙරේරා පුහුණුවීම් සඳහා එක්කරගෙන ඇත.  පොලිස් පාපන්දු කණ්ඩායම විසින් පසුගිය 2019 වසරේ දී FA කුසලාන තරගාවලියේ ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කිරීමේ දී ඒ වෙනුවෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

COVID-19 වසංගත තත්වයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් ආරම්භ කර දෙවන සතියේ දී ගෝල රකින ක්‍රීඩක මහේන්ද්‍රන් දිනේෂ් ආබාධයකට ලක්වීම හේතුවෙන් ඔහු වෙනුවට ඒ සඳහා සුජාන් පෙරේරා පුහුණුවීම් සඳහා එක්කරගෙන ඇත.  පොලිස් පාපන්දු කණ්ඩායම විසින් පසුගිය 2019 වසරේ දී FA කුසලාන තරගාවලියේ ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කිරීමේ දී ඒ වෙනුවෙන්…