ලෝක කුසලාන සහ ආසියානු ශූරතා තේරීම් තරග වලට නව තරග දින 

250
 

ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය (AFC) විසින් ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය (FIFA) සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව එළඹෙන 2022 පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සහ 2023 AFC ආසියානු ශූරතාවයේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ දෙවන වටයේ ඉතිරි තරග පැවැත්වීමට නියමිත දිනයන් අද (05) දින ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබීය.  ඒ අනුව එම වටයේ 7 වන සහ 8 වන තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය (AFC) විසින් ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය (FIFA) සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව එළඹෙන 2022 පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සහ 2023 AFC ආසියානු ශූරතාවයේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ දෙවන වටයේ ඉතිරි තරග පැවැත්වීමට නියමිත දිනයන් අද (05) දින ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබීය.  ඒ අනුව එම වටයේ 7 වන සහ 8 වන තරග…