පාන් කැබැල්ලකට ආචාර කළ Mesut Ozil

73
Ozil respecting food according to his Islam religion

ජීවිතයක වටිනාකම, ජීවිතයට ජීවය දෙන ආහාරයේ වටිනාකම Coronavirus වසංගත තත්වයෙන් පීඩා විඳින සියලු ලෝවැසියන්ට තදින්ම දැනෙන කරුණකි. මිලියන ගණනක් ප්‍රේක්ෂකයින් බලා සිටිය දීම තම කුසගින්න නිවා දමන ආහාරයට සුවිශේෂී ගෞරව කිරීමක් සුපිරි ක්‍රීඩක Mesut Ozil විසින් දැක්වූ ආකාරය මීට වසර දෙකකට පමණ පෙර පාපන්දු ලෝකයට දැක ගැනීමට හැකි විය.  ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජීවිතයක වටිනාකම, ජීවිතයට ජීවය දෙන ආහාරයේ වටිනාකම Coronavirus වසංගත තත්වයෙන් පීඩා විඳින සියලු ලෝවැසියන්ට තදින්ම දැනෙන කරුණකි. මිලියන ගණනක් ප්‍රේක්ෂකයින් බලා සිටිය දීම තම කුසගින්න නිවා දමන ආහාරයට සුවිශේෂී ගෞරව කිරීමක් සුපිරි ක්‍රීඩක Mesut Ozil විසින් දැක්වූ ආකාරය මීට වසර දෙකකට පමණ පෙර පාපන්දු ලෝකයට දැක ගැනීමට හැකි විය.  ඒ…