අලුත් ක්‍රීඩා සභාවේ නිලධාරීන්ගේ වතගොත

570
Sri Lanka Sports

නව ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට උපදෙස් ලබා දීමේ අරමුණින් සහ නව ක්‍රීඩා ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමේ අරමුණින් 14 දෙනෙකුගෙන් යුතු කමිටුවක් පසුගිය දා (20) ඔහු විසින් තෝරාපත් කරගන්නා ලදි. හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායකයෙකු වන මහේල ජයවර්ධන මහතා එම ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ සභාපති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නව ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට උපදෙස් ලබා දීමේ අරමුණින් සහ නව ක්‍රීඩා ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමේ අරමුණින් 14 දෙනෙකුගෙන් යුතු කමිටුවක් පසුගිය දා (20) ඔහු විසින් තෝරාපත් කරගන්නා ලදි. හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායකයෙකු වන මහේල ජයවර්ධන මහතා එම ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ සභාපති…