දේශයන් පරයමින් තනිව ඔලිම්පික් පදක්කම් දිනූ විශිෂ්ටයන්

107

ලොව පුරා 14,000කට ආසන්න ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසක් සහභාගි වන ලොව තරගකාරීම ක්‍රීඩා උළෙල වන ඔලිම්පික් හී පදක්කම් දිනා ගැනීම ඊට සුදුසුකම් ලබා ගැනීම තරම්ම දුෂ්කරය.  කෙසේ හෝ තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තත් රට වෙනුවෙන් කිසිදු පදක්කමක් දිනා නොගෙන හිස් අතින් ක්‍රීඩකයින් නිවෙස් කරා ගිය අවස්ථා ද බොහෝමය. කෙසේ නමුත් ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව පුරා 14,000කට ආසන්න ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසක් සහභාගි වන ලොව තරගකාරීම ක්‍රීඩා උළෙල වන ඔලිම්පික් හී පදක්කම් දිනා ගැනීම ඊට සුදුසුකම් ලබා ගැනීම තරම්ම දුෂ්කරය.  කෙසේ හෝ තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තත් රට වෙනුවෙන් කිසිදු පදක්කමක් දිනා නොගෙන හිස් අතින් ක්‍රීඩකයින් නිවෙස් කරා ගිය අවස්ථා ද බොහෝමය. කෙසේ නමුත් ඒ…