කනිෂ්ඨ ශූරතා ජෝසප් වාස් සහ Hirdaramaniට

72

2019 Dialog ජනාධිපති රන් කුසලාන කනිෂ්ඨ (වයස අවුරුදු 23න් පහළ) වොලිබෝල් ශූරතාවලිය යටතේ පසුගිය සිකුරාදා (25) මහරගම ජාතික තරුණ සේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති පිරිමි හා කාන්තා අවසන් මහා තරග පිළිවෙළින් ජයග්‍රහණය කළ වෙන්නප්පුව ජෝසප් වාස් සහ කෑගල්ල Hirdaramani ක්‍රීඩා සමාජ එම අදාළ තරග අංශවල ශූරතා දිනා ගැනීමට සමත් වූහ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 Dialog ජනාධිපති රන් කුසලාන කනිෂ්ඨ (වයස අවුරුදු 23න් පහළ) වොලිබෝල් ශූරතාවලිය යටතේ පසුගිය සිකුරාදා (25) මහරගම ජාතික තරුණ සේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති පිරිමි හා කාන්තා අවසන් මහා තරග පිළිවෙළින් ජයග්‍රහණය කළ වෙන්නප්පුව ජෝසප් වාස් සහ කෑගල්ල Hirdaramani ක්‍රීඩා සමාජ එම අදාළ තරග අංශවල ශූරතා දිනා ගැනීමට සමත් වූහ.…