යොවුන් වියේ දීම ජාතික වරම් ලද සිහින තරුව – බර්ටෝස් කුරෙක්

වොලිබෝල් පුරාවෘත අංක 18

172
Bartosz Kamil

ක්‍රීඩකයෙකුට කඩවසම් බවත්, ක්‍රීඩාවේ නිපුනත්වයත්, ජනප්‍රියතාවයත් එකසේ පිහිටන්නේ ඉතා කලාතුරකින් ය. මේ ත්‍රිත්වයම එකසේ පිහිටා ඇති ඔහු වයස අවුරුදු 19 තරම් යොවුන් වියේ දී ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ වරම් හිමිකරගත් ක්‍රීඩකයෙකි.  එසේම ලෝ ප්‍රකට මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Range Rover සමාගමට සන්නාම තානාපතිවරයෙක් මෙන්ම නිරූපණ ශිල්පියෙක් ලෙස ද තම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රීඩකයෙකුට කඩවසම් බවත්, ක්‍රීඩාවේ නිපුනත්වයත්, ජනප්‍රියතාවයත් එකසේ පිහිටන්නේ ඉතා කලාතුරකින් ය. මේ ත්‍රිත්වයම එකසේ පිහිටා ඇති ඔහු වයස අවුරුදු 19 තරම් යොවුන් වියේ දී ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ වරම් හිමිකරගත් ක්‍රීඩකයෙකි.  එසේම ලෝ ප්‍රකට මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Range Rover සමාගමට සන්නාම තානාපතිවරයෙක් මෙන්ම නිරූපණ ශිල්පියෙක් ලෙස ද තම…