වොලිබෝල් විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති පුටුවට ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ජාත්‍යන්තර විනිසුරු

126

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේ වාර්ෂික නිලවරණය ඊයේ (06) දිනයේ දී පවත්වනු ලැබූ අතර එහිදී එහි ගරු සභාපති ධුරයට තේරී පත්වීමට විමල් අමරසිංහ මහතා සමත් විය.  එම අදාළ නිලවරණය ඊයේ දිනයේ මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු කෙරුනු අතර එහි සභාපති ධුරය සඳහා විමල් අමරසිංහ සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේ වාර්ෂික නිලවරණය ඊයේ (06) දිනයේ දී පවත්වනු ලැබූ අතර එහිදී එහි ගරු සභාපති ධුරයට තේරී පත්වීමට විමල් අමරසිංහ මහතා සමත් විය.  එම අදාළ නිලවරණය ඊයේ දිනයේ මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු කෙරුනු අතර එහි සභාපති ධුරය සඳහා විමල් අමරසිංහ සහ…