සියනෑතරු සහ Golden Birds රන් කුසලාන දිනති

251

2019 Dialog ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් ශූරතාවලිය යටතේ ඊයේ (26) මහරගම ජාතික තරුණ සේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති පිරිමි හා කාන්තා අවසන් මහා තරග පිළිවෙළින් ජයග්‍රහණය කළ ගම්පහ සියනෑතරු ක්‍රීඩා සමාජය සහ රදාවාන Golden Birds ක්‍රීඩා සමාජය එම අදාළ තරග අංශවල ශූරතා දිනා ගැනීමට සමත් වූහ.  පිරිමි තරග අංශය  ගම්පහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 Dialog ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් ශූරතාවලිය යටතේ ඊයේ (26) මහරගම ජාතික තරුණ සේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති පිරිමි හා කාන්තා අවසන් මහා තරග පිළිවෙළින් ජයග්‍රහණය කළ ගම්පහ සියනෑතරු ක්‍රීඩා සමාජය සහ රදාවාන Golden Birds ක්‍රීඩා සමාජය එම අදාළ තරග අංශවල ශූරතා දිනා ගැනීමට සමත් වූහ.  පිරිමි තරග අංශය  ගම්පහ…