ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත සටනට විස්තර විචාරකයින් නම් කරයි

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2021

1390
Commentary panel for England tour
 

මේ මස 14 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ජාත්‍යන්තර විකාශනය සඳහා සහභාගී වනු ලබන විස්තර විචාරක මණ්ඩලය නම් කර තිබෙන අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් රසල් ආනෝල්ඩ් සහ රොෂාන් අබේසිංහ යන මහත්වරුන් පත්ව ඇත. පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මේ විස්තර විචාරක මණ්ඩලය සඳහා රසල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ මස 14 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ජාත්‍යන්තර විකාශනය සඳහා සහභාගී වනු ලබන විස්තර විචාරක මණ්ඩලය නම් කර තිබෙන අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් රසල් ආනෝල්ඩ් සහ රොෂාන් අබේසිංහ යන මහත්වරුන් පත්ව ඇත. පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මේ විස්තර විචාරක මණ්ඩලය සඳහා රසල්…