එංගලන්තය‌ ‌දෙපිල‌ ‌බෙදී‌ ‌පුහුණු‌ ‌තරගයක

එංගලන්ත‌ ‌කණ්ඩායමේ‌ ‌ශ්‍රී‌ ‌ලංකා‌ ‌සංචාරය‌ ‌2021

4331
England

එංගලන්තය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිත තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලිය එළඹෙන සතියේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. එම තරගාවලියට සූදානම් වීම සඳහා එංගලන්තය ඊයේ (09) දින දෙකක පුහුණු තරගයක පළමු දිනය ක්‍රීඩා කළා. මේ තරගය එංගලන්ත කණ්ඩායමේ අන්තර් සංචිත තරගයක්. Rootගේ කණ්ඩායම හා Buttlerගේ කණ්ඩායම අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්තය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිත තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලිය එළඹෙන සතියේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. එම තරගාවලියට සූදානම් වීම සඳහා එංගලන්තය ඊයේ (09) දින දෙකක පුහුණු තරගයක පළමු දිනය ක්‍රීඩා කළා. මේ තරගය එංගලන්ත කණ්ඩායමේ අන්තර් සංචිත තරගයක්. Rootගේ කණ්ඩායම හා Buttlerගේ කණ්ඩායම අතර…