නිමා වූ 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මැරතන් ඉසව්වේ දී රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූ, ලොව පුරා සුප්‍රකට මැරතන් තරග රැසක දී ශ්‍රී ලාංකේය නාමය ඉහළින්ම බැබළ වීමට සමත් වූ ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩිකාවකි හිරුණි විජයරත්න. Photo Story- මලල ක්‍රීඩාවේ අනාගතයට කැපවෙන පඬුවස්නුවර පසිඳු කොළඹ කිරුලපන ප්‍රදේශයේ උපත ලබා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නිමා වූ 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මැරතන් ඉසව්වේ දී රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූ, ලොව පුරා සුප්‍රකට මැරතන් තරග රැසක දී ශ්‍රී ලාංකේය නාමය ඉහළින්ම බැබළ වීමට සමත් වූ ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩිකාවකි හිරුණි විජයරත්න. Photo Story- මලල ක්‍රීඩාවේ අනාගතයට කැපවෙන පඬුවස්නුවර පසිඳු කොළඹ කිරුලපන ප්‍රදේශයේ උපත ලබා…