ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රිකට් පුහුණුකාරීත්වයට අලුත් මුහුණක්

260
 

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ධම්මික සුදර්ශන මහතා පත්කර තිබේ. ඒ 2022 වසරේ දී බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දේශයේ පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය දක්වායි. සුදර්ශන මහතා මීට පෙර ශ්‍රී ලකා ක්‍රිකට්හි දස්කම් සංවර්ධන අංශයේ (high-performance center) පිතිකරණ පුහුණුකරු ලෙස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ධම්මික සුදර්ශන මහතා පත්කර තිබේ. ඒ 2022 වසරේ දී බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දේශයේ පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය දක්වායි. සුදර්ශන මහතා මීට පෙර ශ්‍රී ලකා ක්‍රිකට්හි දස්කම් සංවර්ධන අංශයේ (high-performance center) පිතිකරණ පුහුණුකරු ලෙස…