දක්ෂතා තියෙනවා, භාවිතා කරන්නේ නැති එක තමයි ගැටලුව – නව පුහුණුකරු

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු තෝරා පත් කර ගැනීම පිළිබඳව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම වෙනුවෙන් පැවති මාධ්‍ය හමුව අද (5) ශ්‍රී...

“LPL ලබන අගෝස්තුවේ දී” – ශම්මි සිල්වා

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස මිකී ආතර් හඳුන්වා දීම සඳහා පැවැත්වුණු මාධ්‍ය හමුවක දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති ශම්මි සිල්වා පවසා සිටියේ...වීඩියෝ

වීඩියෝ