වේගමානයේ මකුළු දැල් කැඩූ දිල්හාර ප්‍රනාන්දු

5676
Dilhara Fernando
indianexpress.com

රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් හිස්වැස්ම ලබන ක්‍රීඩකයින්ගේ සතුට අපි දැක ඇත්තෙමු. මංගල ටෙස්ට් කඩුල්ල ලබා ගන්නා පන්දු යවන්නන් සතුටු වන අයුරු ද දැක ඇත්තෙමු. එය විශාල සතුටක් බව නොරහසකි. ටෙස්ට් කඩුලු 100ක් ලබාගැනීම යනු ද එවැනිම විශාල ජයග්‍රහණයකි. මෙම ලිපිය ලියැවෙන දිනය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් කඩුලු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් හිස්වැස්ම ලබන ක්‍රීඩකයින්ගේ සතුට අපි දැක ඇත්තෙමු. මංගල ටෙස්ට් කඩුල්ල ලබා ගන්නා පන්දු යවන්නන් සතුටු වන අයුරු ද දැක ඇත්තෙමු. එය විශාල සතුටක් බව නොරහසකි. ටෙස්ට් කඩුලු 100ක් ලබාගැනීම යනු ද එවැනිම විශාල ජයග්‍රහණයකි. මෙම ලිපිය ලියැවෙන දිනය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් කඩුලු…