ගංදස්සාරයක් නොවූ සංගක්කාර!

998

මේ ඡායාරූප දැක්කාම කාවද මතක් වෙන්නේ? ගංදස්සාර කියල කෙනෙක්ද, සංගක්කාර කියල කෙනෙක්ද? 2003 අවුරුද්දේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ පැවැත්වුණ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය බලන කාලේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ බොහෝ දෙනෙක්ට මෙයා ගංදස්සාර. 2000 වසරේ දී අතිශයින්ම දීප්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් ජාත්‍යන්තර වරම් දිනා ගත්ත කුමාර් සංගක්කාරට පළමු තරග කිහිපයේ දී ම ලැබුණේ එතරම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ ඡායාරූප දැක්කාම කාවද මතක් වෙන්නේ? ගංදස්සාර කියල කෙනෙක්ද, සංගක්කාර කියල කෙනෙක්ද? 2003 අවුරුද්දේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ පැවැත්වුණ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය බලන කාලේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ බොහෝ දෙනෙක්ට මෙයා ගංදස්සාර. 2000 වසරේ දී අතිශයින්ම දීප්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් ජාත්‍යන්තර වරම් දිනා ගත්ත කුමාර් සංගක්කාරට පළමු තරග කිහිපයේ දී ම ලැබුණේ එතරම්…