බුරුල් ඇණයක් නොවූ රියල් ඇණය – ගුරුසිංහ

7333

ඔබේ එක්දින කණ්ඩායමේ අංක 3 පිතිකරු ලෙස ඔබ තෝරාගන්නේ කුමන ආකාරයේ පිතිකරුවෙක් ද? මේ වන විට ලෝක එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවණතාවය නම් කණ්ඩායමේ ස්ථාවරම පිතිකරු අංක 3හි පිතිකරණයේ යෙදීමයි. එහෙත් ඔබේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් වන්නේ සනත් ජයසූරිය සහ රොමේෂ් කලුවිතාරණ නම්? ඔව්, එසේ නම් ඔබේ කණ්ඩායමේ අංක 3හි ක්‍රීඩා කළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඔබේ එක්දින කණ්ඩායමේ අංක 3 පිතිකරු ලෙස ඔබ තෝරාගන්නේ කුමන ආකාරයේ පිතිකරුවෙක් ද? මේ වන විට ලෝක එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවණතාවය නම් කණ්ඩායමේ ස්ථාවරම පිතිකරු අංක 3හි පිතිකරණයේ යෙදීමයි. එහෙත් ඔබේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් වන්නේ සනත් ජයසූරිය සහ රොමේෂ් කලුවිතාරණ නම්? ඔව්, එසේ නම් ඔබේ කණ්ඩායමේ අංක 3හි ක්‍රීඩා කළ…