இலங்கை விளையாட்டில் நாமல் ராஜபக்ஷ எனும் புது அவதாரம்

132

கடந்த 1966ஆம் ஆண்டில் இலங்கையின் முதலாவது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்த வீ.ஏ சுகததாச முதல் இன்று வரையான சுமார் 54 வருட காலப்பகுதியில் இலங்கையில் 18 விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்கள் பணியாற்றியுள்ளனர்.   இதில் கடைசியாக பணியாற்றிய 6 விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்கள் 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 வரை நியமிக்கப்பட்டமை சிறப்பம்சமாகும்.   புதிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக நாமல் ராஜபக்ஷ நியமனம் நவீன உலகிற்கு பொருத்தமான தேசிய விளையாட்டு கொள்கைத் திட்டமொன்று இல்லாமல் ஐந்து…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

கடந்த 1966ஆம் ஆண்டில் இலங்கையின் முதலாவது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்த வீ.ஏ சுகததாச முதல் இன்று வரையான சுமார் 54 வருட காலப்பகுதியில் இலங்கையில் 18 விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்கள் பணியாற்றியுள்ளனர்.   இதில் கடைசியாக பணியாற்றிய 6 விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்கள் 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 வரை நியமிக்கப்பட்டமை சிறப்பம்சமாகும்.   புதிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக நாமல் ராஜபக்ஷ நியமனம் நவீன உலகிற்கு பொருத்தமான தேசிய விளையாட்டு கொள்கைத் திட்டமொன்று இல்லாமல் ஐந்து…