නවෝද් ශ්‍රී ලාංකීය චතුර් ශතක ලැයිස්තුව විවෘත කරයි

26

ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ක්‍රීඩකයෙක් ලැබූ පළමු චතුර් ශතකය වාර්තා කිරීමට ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයීය වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක නවෝද් පරණවිතාන අද (11) සමත් විය.  නැවුම් අත්දැකීම් සමඟින් ශූරතාවයට විද්‍යාර්ථය සූදානම් තියුණු සටහනකින් පසුව A කාණ්ඩයේ දොරගුළු විවෘත කර ගත් මහනුවර…… අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සමග ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයීය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ක්‍රීඩකයෙක් ලැබූ පළමු චතුර් ශතකය වාර්තා කිරීමට ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයීය වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක නවෝද් පරණවිතාන අද (11) සමත් විය.  නැවුම් අත්දැකීම් සමඟින් ශූරතාවයට විද්‍යාර්ථය සූදානම් තියුණු සටහනකින් පසුව A කාණ්ඩයේ දොරගුළු විවෘත කර ගත් මහනුවර…… අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සමග ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයීය…