නැවුම් අත්දැකීම් සමඟින් ශූරතාවයට විද්‍යාර්ථය සූදානම්

78

තියුණු සටහනකින් පසුව A කාණ්ඩයේ දොරගුළු විවෘත කර ගත් මහනුවර විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම නව දශකයේ සිය පළමු ලීග් කුසලානය දිනා ගන්නට සමත් වෙයි ද? ThePapare.com ඔවුන් සොයා මහනුවරට ගියා. අතීතයෙන් බිඳක් රදීෂ සෙනවිරත්න, මහනුවර කණ්ඩායමේ කවිඳු පෙරේරා, සුපිරි ක්‍රීඩක චානක චන්දිමාල්, ජේසන් දිසානායක, අශාන් බණ්ඩාර මෙන්ම පසුකලක දී සාන්ත තෝමස් කණ්ඩායමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තියුණු සටහනකින් පසුව A කාණ්ඩයේ දොරගුළු විවෘත කර ගත් මහනුවර විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම නව දශකයේ සිය පළමු ලීග් කුසලානය දිනා ගන්නට සමත් වෙයි ද? ThePapare.com ඔවුන් සොයා මහනුවරට ගියා. අතීතයෙන් බිඳක් රදීෂ සෙනවිරත්න, මහනුවර කණ්ඩායමේ කවිඳු පෙරේරා, සුපිරි ක්‍රීඩක චානක චන්දිමාල්, ජේසන් දිසානායක, අශාන් බණ්ඩාර මෙන්ම පසුකලක දී සාන්ත තෝමස් කණ්ඩායමට…