කාන්තා දිගුදුර ලෝක වාර්තාවක් බිඳ වැටේ

54

Monaco හී පැවති මීටර් 5000 මාර්ග (කිලෝමීටර් 5) ධාවන තරගයක් සඳහා සහභාගි වූ කෙන්යානු ක්‍රීඩිකා Beatrice Chepkoech එම ඉසව්වේ කාන්තා ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළීමට ඊයේ (14) සමත් වුනා. කාන්තා මීටර් 3000 ඉසව්වේ ලෝක ශූරිය ද වන ඇය එම තරගය මිනිත්තු 14:43ක කාලයකින් අවසන් කිරීමට සමත් වෙමින් 2019 වසරේ දී නවසීලන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Monaco හී පැවති මීටර් 5000 මාර්ග (කිලෝමීටර් 5) ධාවන තරගයක් සඳහා සහභාගි වූ කෙන්යානු ක්‍රීඩිකා Beatrice Chepkoech එම ඉසව්වේ කාන්තා ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළීමට ඊයේ (14) සමත් වුනා. කාන්තා මීටර් 3000 ඉසව්වේ ලෝක ශූරිය ද වන ඇය එම තරගය මිනිත්තු 14:43ක කාලයකින් අවසන් කිරීමට සමත් වෙමින් 2019 වසරේ දී නවසීලන්ත…