“ලෙජන්ඩ්ස් තරගයක් තියන එක සුදුසු නැහැ” – තිලකරත්න ඩිල්ශාන්

336
TM Dilshan not happy with proposed Legends

ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට යෝජනා කර තිබෙන තරගය පැවැත්වීම මේ මොහොතේ දී නුසුදුසු ක්‍රියාවක් බව ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ නායක තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් පවසා සිටිනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති වෙත අදහස් දැක්වූ ඩිල්ෂාන් එහි දී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා තිබෙන්නේ තමා නායකත්වය ලබා දෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට යෝජනා කර තිබෙන තරගය පැවැත්වීම මේ මොහොතේ දී නුසුදුසු ක්‍රියාවක් බව ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ නායක තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් පවසා සිටිනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති වෙත අදහස් දැක්වූ ඩිල්ෂාන් එහි දී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා තිබෙන්නේ තමා නායකත්වය ලබා දෙන…