ලෙජන්ඩ්ස් තරගයට දින වැටෙයි; ප්‍රේක්ෂකයින්ට කණගාටුදායක පුවතක්

190

බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරග දෙකකින් සමන්විත ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ප්‍රේක්ෂකයින් හට ඉඩක් ලබා දීමට අවස්ථාවක් නොමැති බවත්, ශ්‍රී ලංකා වත්මන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරගය සඳහා ප්‍රේක්ෂකයින් යම් ප්‍රතිශතයකට ඉඩක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහා පත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරග දෙකකින් සමන්විත ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ප්‍රේක්ෂකයින් හට ඉඩක් ලබා දීමට අවස්ථාවක් නොමැති බවත්, ශ්‍රී ලංකා වත්මන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරගය සඳහා ප්‍රේක්ෂකයින් යම් ප්‍රතිශතයකට ඉඩක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහා පත්…