“ඔවුන් කිව්වා මට යළිත් ඇවිදින්න බැරි වෙයි කියලා” Ronaldo හැඟුම්බර වෙයි!

12

බ්‍රසීල සුපිරි පාපන්දු තරුව Ronaldo මේ දිනවල පැතිර යන Covid-19 වයිරස අර්බුදය, ඔහුගේ ක්‍රීඩා දිවියේ ඇතිවූ දරුණු ආබාධයකට සමාන කරනවා. ඔහු පවසා සිටින්නේ තමා එම අභියෝගය ජය ගත් සේම පාපන්දු ලෝකයා ද මේ අර්බුදය ජය ගනු ඇති බවයි. ලෝක කුසලාන දෙකක හිමිකරුවෙකු වන Ronaldo, La Liga තරගාවලියේ තමන් අයිතිය දරන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බ්‍රසීල සුපිරි පාපන්දු තරුව Ronaldo මේ දිනවල පැතිර යන Covid-19 වයිරස අර්බුදය, ඔහුගේ ක්‍රීඩා දිවියේ ඇතිවූ දරුණු ආබාධයකට සමාන කරනවා. ඔහු පවසා සිටින්නේ තමා එම අභියෝගය ජය ගත් සේම පාපන්දු ලෝකයා ද මේ අර්බුදය ජය ගනු ඇති බවයි. ලෝක කුසලාන දෙකක හිමිකරුවෙකු වන Ronaldo, La Liga තරගාවලියේ තමන් අයිතිය දරන…