ගෙවුණු දවස අප්‍රේල් 22 – ක්‍රිකට්, රග්බි සටන් මැද දිනය නිමා වේ

388

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”.    ක්‍රිකට්    මනෝජ්ගේ ශතකයෙන් දෙවැනි දිනය වර්ණවත් වේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් පළාත් සුපර් 4 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් සතියේ දෙවැනි දිනය (22) නිමාවේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”.    ක්‍රිකට්    මනෝජ්ගේ ශතකයෙන් දෙවැනි දිනය වර්ණවත් වේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් පළාත් සුපර් 4 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් සතියේ දෙවැනි දිනය (22) නිමාවේ දී…