රාගම සහ හලාවත මේරියන්ස් ජය ලබයි

රාගම සහ හලාවත මේරියන්ස් ජය ලබයි

206

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දේශීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සුපිරි 8 වටයේ තවත් තරග හතරක් අද (17) දින නිමාවට පත් වූ අතර ඉන් තරග දෙකක් පූර්ණ ප්‍රතිඵල සහිතව අවසන් වූයේ රාගම ක්‍රිකට් සමාජයට සහ හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට ග්‍රහණ හිමිකර දෙමිනි. ඊට අමතරව පලිහ වටයේ තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දේශීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සුපිරි 8 වටයේ තවත් තරග හතරක් අද (17) දින නිමාවට පත් වූ අතර ඉන් තරග දෙකක් පූර්ණ ප්‍රතිඵල සහිතව අවසන් වූයේ රාගම ක්‍රිකට් සමාජයට සහ හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට ග්‍රහණ හිමිකර දෙමිනි. ඊට අමතරව පලිහ වටයේ තරග…