ඉන්දීය ප්‍රබලයෙකු සංචිතයෙන් ඉවත් කරයි

7247

ඉන්දීය ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් සංචිතයේ සිටින ප්‍රබල ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වන ශිකර් ධවාන් හට 2019 කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට අද (19) සිදු විය. ඒ ඔහුගේ වමතේ මහපටැඟිල්ලේ සිදුව තිබෙන ආබාධයක් නිසාවෙනි. ශක්තිමත් හා එකමුතු මැදපෙළක් ඕන – අර්ජුන රණතුංග මෙවර ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉදිරියට යාමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දීය ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් සංචිතයේ සිටින ප්‍රබල ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වන ශිකර් ධවාන් හට 2019 කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට අද (19) සිදු විය. ඒ ඔහුගේ වමතේ මහපටැඟිල්ලේ සිදුව තිබෙන ආබාධයක් නිසාවෙනි. ශක්තිමත් හා එකමුතු මැදපෙළක් ඕන – අර්ජුන රණතුංග මෙවර ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉදිරියට යාමට…