මෙරට මලල ක්‍රීඩා පිටියේ මීටර් 800 ඉසව්ව වසර 8කට ආසන්න කාලයක් සිය නාමය යටතේ තබා ගනිමින් ජාත්‍යන්තර පිටියේ ද දස්කම් දක්වා දකුණු ආසියානු ශූරයා ලෙස ද වසර ගණනාවක් සිය කිරුළ රැකගැනීමට සමත් වූ ඔහු නමින් ඉඳුනිල් මදුෂාන් හේරත් ය. 1993 වසරේ මැයි මස ඌව පළාතේ මහියංගණය දිස්ත්‍රික්කයේ උපත ලද ඉඳුනිල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙරට මලල ක්‍රීඩා පිටියේ මීටර් 800 ඉසව්ව වසර 8කට ආසන්න කාලයක් සිය නාමය යටතේ තබා ගනිමින් ජාත්‍යන්තර පිටියේ ද දස්කම් දක්වා දකුණු ආසියානු ශූරයා ලෙස ද වසර ගණනාවක් සිය කිරුළ රැකගැනීමට සමත් වූ ඔහු නමින් ඉඳුනිල් මදුෂාන් හේරත් ය. 1993 වසරේ මැයි මස ඌව පළාතේ මහියංගණය දිස්ත්‍රික්කයේ උපත ලද ඉඳුනිල්…