අගාධයට යමින් තිබූ මෙරට කෙටිදුර ධාවන ක්ෂේත්‍රයට නව ජීවයක් එක්කළ හිටපු මලල ක්‍රීඩක ශෙහාන් අඹේපිටියට පසු, වසර ගණනාවක් පුරාවට මෙරට මෙන්ම දකුණු ආසියානු කෙටිදුර පිටිය ද සිය ආධිපත්‍යට නතුකර ගැනීමට සමත් වූ ඔහු නමින් හිමාෂ ඒෂාන්‍ ය. 1995 කළුතර දී උපත ලැබූ හිමාෂ දොඩංගොඩ මිරිස්වත්ත ජාතික පාසලෙන් මලල ක්‍රීඩා දිවිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අගාධයට යමින් තිබූ මෙරට කෙටිදුර ධාවන ක්ෂේත්‍රයට නව ජීවයක් එක්කළ හිටපු මලල ක්‍රීඩක ශෙහාන් අඹේපිටියට පසු, වසර ගණනාවක් පුරාවට මෙරට මෙන්ම දකුණු ආසියානු කෙටිදුර පිටිය ද සිය ආධිපත්‍යට නතුකර ගැනීමට සමත් වූ ඔහු නමින් හිමාෂ ඒෂාන්‍ ය. 1995 කළුතර දී උපත ලැබූ හිමාෂ දොඩංගොඩ මිරිස්වත්ත ජාතික පාසලෙන් මලල ක්‍රීඩා දිවිය…